MPO KRAKÓW

Trzy makiety przedstawiające działanie zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Krakowie.