NCA

Logotyp, który opracowaliśmy nawiązuje do charakterystycznego układu ulic – Placu Centralnego w Nowej Hucie, skąd pochodzi spółka NCA.