NCA

Wsparcie procesu sprzedaży inwestycji należących do spółki materiałami marketingowymi.